Genvej: Ctrl+Shift+L 
Menu: Find -> Holdlister -> APEH-lister

Om pensionistlister m.m. 
I daglige tale anvendes ofte betegnelsen APEH (Arbejdsløse, Pensionister, Efterlønsmodtagere, Handicappede) om disse lister. Mange kommuner har giver særlige tilskud til disse deltagertypers deltagelse i undervisningen, med efterfølgende krav om indberetning af deltagerne til kommunen. I DOFO anvendes funktionen APEH-lister til at danne disse lister.

Forudsætninger

Det er nødvendigt at opsætte deltagertilskudstyperne, der skal indberettes, inden du kan anvende APEH listen. De deltagertilskudstyper, du anvender skal tilknyttes en af de 5 standarddeltagertilskudstyper i DOFO:

 • Almen
 • Handicappede
 • Pensionister
 • Ledige
 • Efterlønsmodtagere

Hvordan du gør det kan du se under Deltagertilskudstyper

Find og udskriv pensionister eller andre deltagertyper. 

Pensionistlister og andre deltagerlister, der indsendes til kommunen kan udløse tilskud i kommunerne. I den henseende er listerne penge værd, og det er selvfølgelig vigtigt at få udskrevet listerne korrekt. DOFO giver dig mulighed for at markere de personer, der er udskrevet. Det gør det nemt at styre udskrifterne og du undgår at deltagere fejlagtigt bliver indberettet til kommunen flere gange. 
Sådan gør du:

 1. Vælg Find -> Holdlister
 2. Afgræns søgningen med Holdstatus til de hold, der skal medtages i søgningen (typisk Igangsat og Afsluttet)
 3. Vælg evt Tilskudsmodtager, hvis der er flere på skolen
 4. Indtast Periode fra og til.
 5. Vælg Ikke-udskrevne under APEH-liste (se figur nedenfor) 

   

 6. Klik på Find i øverste højre funktionsramme (eller tast Ctrl+Shift+1) for at søge efter holdene.
 7. Klik på "Vælg alle" eller tast Ctrl A for at vælge alle deltagere til udskrift.
 8. Klik på APEH i funktionsrammen Søgeresultat
 9. En liste med alle de kommuner, hvor der er deltagere fra, vises nu. Klik på Fravælg alle, og vælg herefter de kommuner, der skal medtages i deltagerlisten. 
  I nedenstående eksempel er det 751 Århus, der er valgt, da det er en pensionistdeltagerliste, for en skole i Århus kommune, der skal udskrives.
 10. Vælg herefter den deltagertype, der skal udskrives og klik på OK. 
 11. Listen vises som Preview (Vis udskrift), og kan nu udskrives.
 12. I forbindelse med udskrivningen får du mulighed for at markere deltagerne som udskrevet. Som det fremgår af teksten, så bliver deltagerne markeret med en data.


Alternative udskriftsmuligheder
Ovenstående fremgangsmåde kræver at udskriften foretages for hver af de deltagertyper, der skal indberettes til kommunen. Afgrænsningen af de typer, der skal indberettes kan også foretages i søgningen af deltagere i holdlisten.