Lønindberetning i DOFPro giver mulighed for at holde styr på, hvilke timer der er eller skal udbetales løn for og samtidig mulighed for at eksportere timerne til videre behandling i lønprogrammer. 

Lønindberetning er opbygget i tre dele: 

Find/rediger løntimer 
Godkendelse af løntimer (vises som lønlinjer) 
Evt. eksport af løntimer (vises som lønlinjer) 

Forudsætninger 

Kun hold, der har status Igangsat kan godkendes og eksporteres. 

Find/rediger løntimer

 1. Åbn Skole>Lønindberetning og angiv periode i Fra og Til. Det er muligt at afgrænse på enkelte tilskudsmodtagere, hvis skolens aktiviteter er opdelt på sådanne. Tjek at der er markeret i Kun mødegange med løn til udbetaling og klik herefter på Find til højre i funktionsrammen eller tast Shift+Ctrl+1
 2. Den løn, der skal godkendes vises om lønlinjer pr. mødegang, hvor underviser, timer, sats m.m. vises. 
  Er der fejl - typisk manglende cpr-nummer - vises linjen med rødt.
 3. En mødegang kan redigeres ved at markere den og vælge Rediger Mødegang i funktionsrammen i højre side. 
  Bemærk: Efter at have redigeret mødegange skal de findes igen - dvs klik på Find eller tast Shift+Ctrl+1
 4. Linjerne kan sorteres og grupperes. Er der eksempelvis brug for en sammentælling af de enkelte underviseres timer, kan der grupperes på cpr-nummer eller navn ved at trække denne kolonne op i grupperingsfeltet.


Godkend løn 

 1. De lønlinjer, der skal godkendes, skal markeres først. Hvis alle lønlinjer skal godkendes kan du klikke på Vælg alle i funktionsrammen i højre side eller du kan bruge genvejen Shift+Ctrl+2. Fortryder du kan du klikke på Fravælg alle eller bruge genvejen Shift+Ctrl+3.
 2. Når alt er markeret er det en god ide at udskrive lønudbetalingen ved at dobbeltklikke på Standard longodkend udskrift. Vælg Fold Ud og vælg Print, så har man også en papirudgave af lønudbetalingen. Det anbefales at kigge udskriften godt igennem inden godkendelse, så man er sikker på at alt er korrekt. Luk udskriften.
 3. Vælg Godkend i funktionsrammen i højre side. Dialogboksen Lønindberetning kommer frem, hvor du skal bekræfte godkendelsen ved at klikke Ok.
 4. Nu åbner et vinduet Godkend Lønindberetning, hvor man kan se samtlige lønlinjer. Her klikkes Ok og der bliver nu automatisk sendt en fil til DOF-løn som nu kan indlæses. Der bliver også sendt en mail med lønlinjerne, hvis der i Skole>Indstillinger er indtastet en mailadr. i feltet Løn ansv. email på fanebladet Stamoplysninger

Eksporter løn 

 1. Efter godkendelse af lønlinjerne bliver du altid spurgt om du ønsker at eksportere lønlinjerne. Du kan vælge at svare Nej, for så at eksportere lønlinjerne senere. Svarer du Ja, bliver lønlinjerne eksporteret til en eller flere filer (afhængig af det eksportformat du, som du har valgt under (Skole>Indstillinger>Indstillinger).
 2. Lønlinjerne bliver nu markeret som godkendte, og de findes nederst i vinduet Tidligere lønindberetninger.
 3. Det er som nævnt ikke nødvendigt at eksportere filerne, hvis der køres løn i DOF Løn, da en fil bliver sendt automatisk. Kun hvis der administreres flere skoler(tilskudmodtagere) er det nødvendigt at eksportere filerne og indlæse disse i DOF Løn.

 
Valg af eksportformat 

Valg af eksportformater foregår under Skole>Indstillinger>Indstillinger(faneblad).

Ændre allerede udbetalt løn i DOFPro

Hvis en underviser aflyser en mødegang, hvor der allerede er udbetalt løn kan det ændres ved den efterfølgende løneksport. Klik her for at hente vejledning(Pdf dokument)