Genvej: Shift + Ctrl + H
Menu: Find > Hold

Om Find hold 
"Find hold" indeholder en række avancerede søgekriterier, der gør det muligt at foretage søgning efter grupper af hold og anvende funktioner som Skift holdstatus og Skift holdstatus og naturligvis danne udskrifter og lister. Bemærk at "Find hold" finder hold f.ek.s. ud fra holdets startdato. Den beslægtede "Find holdlister" finder tilmeldinger på hold, hvorfor denne er mere anvendelig til deltagerlister som Pensionistlister, Udenbysdeltagerlister o.lign.

Faste udskrifter

Find hold indeholder følgende faste udskrifter:

 • Standard
 • Deltagerliste-kontakt
 • Deltagerliste-administration
 • Mødeprotokol
 • Mødeprotokol - med cpr.

Funktioner i Find hold

 • Skift holdstatus
 • Skift skolestatus

Grid i Find hold

Grid: betyder ”net” eller ”rist” og billedet af dette viser, hvad man bruge en hold-grid til. Afhængig af nettet lader man bestemte hold slippe igennem.
 

Hold-grid kan anvendes til:

 • at sortere hold
 • at gruppere hold efter forskellige kriterier
 • at kombinere sortering og gruppering
 • at udvælge kolonner, der skal medtages i en udskrift
 • at udregne sum, antal, gennemsnit, maksimum og minimum af kolonner.

Sortering af hold

Holdgridden kan anvendes til sortering efter forskellige kriterier. Det kan være sortering i holdnummerorden, startdatoorden eller f.eks. alfabetiske efter holdnavn.

 

Sådan gør du: 

 1. I holdgridden for det aktuelle søgeresultat klikkes på den kolonneoverskrift, som holdene ønskes sorteret efter (eksempelvis Startdato). Holdene sorteres nu i startdatoorden.
 2. Et klik mere i samme kolonneoverskrift giver sortering i omvendt rækkefølge.

Sortering af hold efter flere kolonneoverskrifter.

Der kan være et ønske om at sortere.

 

Gruppering af hold

Med hold-gridden er der muligt at gruppere hold efter de kolonneoverskrifter der findes. Eksempelvis kan der være behov for se holdene grupperet efter holdstatus, startdato, slutdato eller efter fag. Visse af kolonnerne giver det dog ingen mening at gruppere efter, da indholdet her normalt vil være unikt (holdnummer).

 

Sådan gør du:

 1. Træk en kolonneoverskrift op i det grå felt og det aktuelle søgeresultat grupperes efter denne kolonne.
 2. Ved højreklik i det grå felt kan gruppering ophæves igen eller grupperne kan foldes ud eller sammen.

En enkelt gruppe kan åbnes ved at klikke på det lille kryds ud for gruppen.

 

 

Klik på det lille kryds ud for en gruppe for at se indholdet.

Højreklik i det grå felt for at åbne eller lukke gruppemapperne eller ophæve grupperingerne igen.

 

Avanceret brug: Til- eller fravælge kolonner

 

Det er muligt at udvælge de kolonner, der ønskes i hold-gridden og dermed også i udskriften. 


Sådan gør du:

 • I hold-gridden placeres markøren et vilkårligt sted i menulinjen med kolonneoverskrifter.
 • Højreklik, hvorefter en lokalmenu åbnes.
 • Vælg brugerdefineret kolonneopsætning.
 • Med musen trækkes de kolonner, der ikke ønskes medtaget i udskriften over i ”kolonnekassen”, og vice versa for de kolonner der ønskes medtaget i udskriften. 

Bemærk: De kolonner der trækkes ind i hold-gridden kan placeres efter ønske på linjen.

 

Højreklik et vilkårligt sted i overskriftsmenuen, hvorefter den brugerdefinerede kolonneopsætning kan vælges.

 

 

Avanceret brug af grid: Brugerdefineret autofilter

Brugerdefineret opsætning giver mulighed for mere avanceret valg og gruppering af hold. Ved valg af Brugerdefineret i en kolonneoverskrift åbne en dialogboks, hvor der er mulighed for at vælge mellem en række funktioner.

 

 

Eksempler på anvendelse af hold-grid

Oversigt over ledige pladser på skolens hold:

 • Indtast eventuelt kriterier for de hold, der ønskes medtaget (f.eks. startdato).
 • Tast Enter eller klik på Find.
 • I gridden trækkes kolonneoverskriften Status op i det grå felt. Holdene grupperes nu efter Status.
 • Træk nu kolonneoverskriften ”Ledige pladser” op i det grå felt. Denne overskrift lægger sig automatisk som en undergruppe til ”Status”.

 

Antal ledige pladser på hold der har status Tilmeldingsklar og Igangsat

 • Indtast eventuelt kriterier for de hold der ønskes medtaget (f.eks. startdato), men under Status vælges Alle.
 • Tast Enter eller klik på Find.
 • I gridden under kolonnen Ledige pladser højreklikkes, og SUM vælges.
 • I gridden åbnes menuen for Ledige pladser ved at klikke på  , og der vælges Brugerdefineret. Vælg her ”er større end” og skriv 0.
 • I gridden åbnes menuen for Status ved at klikke på  , og der vælges Tilmeldingsklar.
 • Menuen for Status åbnes igen og nu vælges der Brugerdefineret. Her ses, at der er valgt Tilmeldingsklar.
 • Vælg nu ELLER og herefter nedenfor ”er lig med” og skriv ”Igangsat”.
 • Klik på OK eller tast Enter.
 • I gridden trækkes kolonneoverskriften Status op i det grå felt. Holdene grupperes nu efter Status.
 • Træk nu kolonneoverskriften ”Ledige pladser” op i det grå felt. Denne overskrift lægger sig automatisk som en undergruppe til ”Status”.