Genvej: Ctrl+Shift+L

Menu: Find -> Holdlister

Om holdlister

Holdlister anvendes til at finde tilmeldinger. Holdlister er primært beregnet til at lave de forskellige typer af lister, der skal afleveres til kommunen. Det drejer sig f.eks. om lister af typen APEH (arbejdsløse, pensionister, efterlønnere, handicappede) og udenbysdeltagerlister.

Søgekriterier

Kriterierne - simple:

 • Navn 
  Søgning på et holds navn. Som standard søger DOFO på en del af holdets navn, hvilket f.eks. betyder, at søges der på "enge" findes både kurser der indeholder ordet "enge" og f.eks. "engelsk ". Fjernes afkrydsningen "Søg på en del af ord", søger DOFO på det eksakte ord, der er indtastet. 

  Med afkrydsning i feltet "Søg på en del af ord" kan søgning foretages med indtastning af få bogstaver (standard). 
  Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. 

  Eksempel på søgning: fo 
  Resultat: 
  20042101 Italienske for begyndere 
  20042801 DOFO Grundkursus
 • Holdnummer 
  Søgning på holdnummer fra og til. Søges der efter et enkelt hold skal holdnummeret indtastes i begge felter.
 • Alias 
  Søgning på et alias. Både tal og tekst. Som standard søger DOFO på en del af alias, hvilket f.eks. betyder, at søges der på "80" findes kurser der indeholder tallet "80" f.eks. "801" og "1080". Fjernes afkrydsningen "Søg på en del af ord", søger DOFO på det eksakte, der er indtastet.
 • Søgeord 
  Fritekst søgning. Der søges i holdnavn, alias, bemærkninger og beskrivelse. Som standard søges der på en del af det indtastede ord, men fjernes afkrydningen "Søg på del af ord", søger DOFO på det eksakte, der er indtastet.
 • Antal hold i søgningen 
  Standard er 100. Ændres tallet husker DOFO på det nye tal, indtil tallet ændres igen.
 • Holdstatus 
  Udvælgelse af de faste holdstatus i DOFO. Er der intet markeret, så søges der på alle status.
 • Skolestatus 
  Søgning på holdstatus oprettet af skolen selv. 
 • Søg på del af ord
  Afkrydsningsfelt, der giver mulighed for at søge på del af ord (standard).

Avancerede kriterier

 • Tilskudsmodtager 
  Valg af tilskudsmodtager. Giver mulighed for at afgrænse listen af hold til enkelte tilskudsmodtagere.
 • Tilrettelæg.type 
  Valg af holdtilrettelæggelsestype. Giver mulighed for at afgrænse listen af hold til en enkelt holdtilrettelæggelsestype (f.eks. alle foredrag).
 • Periode fra og til 
  Søgning af hold i valgt interval af startdatoer.
  Bemærk: Holdlister finder tilmeldinger til hold ud fra holdets startdato - dvs holdlister medtager også tilmeldinger til et hold, der (normalt!) ligger før holdets startdato.
 • Statistikområder 
  Søgning af hold efter bestemt statistikområde. Statistikområder er faste i DOFO.
 • Fag 
  Søgning efter hold efter bestemt fag. Fag kan frit defineres af skolen under Statistik og fagområder.
 • APEH 
  Søgning efter hold, hvor lister med arbejdsløse, pensionister, efterlønsmodtagere eller handicappede er udskrevet eller ikke-udskrevet. 

Søgeresultat - listen

Søgeresultatet kan anvendes i forbindelse med funktioner under Find holdlister
Søgeresultatet opdelt i 3 kolonnegrupper: Hold, Tilmelding og Deltager  
Kolonnerne under Hold:

 • Holdnummer
 • Holdnavn
 • Startdato
 • Slutdato
 • Planlagte lektioner
 • Lektioner i perioden
 • Pris 
  Fuld pris
 • Pris i perioden

Kolonnerne under Tilmelding

 • Deltagertype
 • Deltagertilskudstype
 • Tilskudskommune
 • Deltagerbemærkninger
 • Status

Kolonnerne under Deltager

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Cpr-nummer
 • Løbenummer
 • Kommune
 • Deltager - skjult bemærkning
 • E-mail
 • Tlf. privat
 • Tlf. arbejde
 • Mobil