Genvej: Ctrl + Shift + H

Menu: Find -> Hold 

Søgningen

Funktionen er indgangen til en lang række udskrifter, oversigter, beregninger m.m. i DOFO. 
Sådan gør du:

 • Kriterier for søgningen angives, hvorefter søgningen startes ved at taste Enter (eller ved klik på Find)
 • Ændres der i kriterierne skal søgning startes igen ved at taste Enter
 • For at undgå for lang en søgetid, er nogle af kriteriefelterne foruddefinerede. Som standard vises således max. 100 hold, men dette tal kan frit ændres, hvis du ønsker at se flere hold. Hvis du ændrer indstillingen, så husker DOFO indstillingen, indtil du ændrer den næste gang.

Kriterierne - simple:

 • Navn
  Søgning på et holds navn. Som standard søger DOFO på en del af holdets navn, hvilket f.eks. betyder, at søges der på "enge" findes både kurser der indeholder ordet "enge" og f.eks. "engelsk ". Fjernes afkrydsningen "Søg på en del af ord", søger DOFO på det eksakte ord, der er indtastet. 

  Med afkrydsning i feltet "Søg på en del af ord" kan søgning foretages med indtastning af få bogstaver (standard). 
  Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. 

  Eksempel på søgning: fo 
  Resultat: 
  20042101 Italienske for begyndere 
  20042801 DOFO Grundkursus
 • Holdnummer
  Søgning på holdnummer fra og til. Søges der efter et enkelt hold skal holdnummeret indtastes i begge felter.
 • Alias
  Søgning på et alias. Både tal og tekst. Som standard søger DOFO på en del af alias, hvilket f.eks. betyder, at søges der på "80" findes kurser der indeholder tallet "80" f.eks. "801" og "1080". Fjernes afkrydsningen "Søg på en del af ord", søger DOFO på det eksakte, der er indtastet.
 • Søgeord
  Fritekst søgning. Der søges i holdnavn, alias, bemærkninger og beskrivelse. Som standard søges der på en del af det indtastede ord, men fjernes afkrydningen "Søg på del af ord", søger DOFO på det eksakte, der er indtastet.
 • Antal hold i søgningen
  Standard er 100. Ændres tallet husker DOFO på det nye tal, indtil tallet ændres igen.
 • Holdstatus
  Udvælgelse af de faste holdstatus i DOFO. Er der intet markeret, så søges der på alle status.
 • Skolestatus
  Søgning på holdstatus oprettet af skolen selv. 
 • Tilmeld status
  Kriterie, der er indbygget i DOFO med henblik på at give skoler en hurtig måde at få et over blik over hold, der skal starte eller som mangler deltagere. Giver mulighed for at se følgende tilmeldingsstatus.
  - Alle
  - Overtegnet
  - Min. deltagerantal ikke opnået.
 • Søg i 
  Mulighed for valg af søgning i 
  - Hold og gruppehold
  - Hold
  - Holdskabeloner

Avancerede kriterier

 • Tilskudsmodtager
  Valg af tilskudsmodtager. Giver mulighed for at afgrænse listen af hold til enkelte tilskudsmodtagere.
 • Tilrettelæg.type
  Valg af holdtilrettelæggelsestype. Giver mulighed for at afgrænse listen af hold til en enkelt holdtilrettelæggelsestype (f.eks. alle foredrag).
 • Mødegang
  Mulighed for at se mødegange på en valgt dag.
 • Startdato fra og til
  Søgning af hold i valgt interval af startdatoer.
 • Slutdato fra og til
  Søgning af hold i valgt interval af startdatoer
 • Statistikområder
  Søgning af hold efter bestemt statistikområde. Statistikområder er faste i DOFO.
 • Fag
  Søgning efter hold efter bestemt fag. Fag kan frit defineres af skolen under Statistik og fagområder.
 • Undervisningssted
  Søgning efter hold på et bestemt undervisningssted.
 • Brev til pedel
  Søgning efter hold, hvor der er udskrevet eller ikke-udskrevet brev til pedel.
 • Pensionistliste
  Søgning efter hold, hvor pensionistliste er udskrevet eller ikke-udskrevet 

Søgeresultat - listen 
Kolonnerne i Find hold:

Standardlayout

 • Holdnummer
 • Holdnavn
 • Fag
 • Status
 • Tilmeldingsfrist
 • Startdato
 • Slutdato
 • Deltagere
  Antal tilmeldte på holdet. Deltagere, der ikke har betalt medtages også.
 • Max tilmeldinger
 • Min. tilmeldinger

  Andre kolonner (kan hentes under brugerdefineret kolonneopsætning):
 • Alias
 • Budg. lektioner
 • Betalt
  Antal deltagere der har betalt helt eller delvist (ved en betaling på 1 kr eller mere medregnes deltageren herunder).
 • Budgetterede lektioner
 • Planlagte lektioner
 • Primær underviser
 • Bemærkning