Ctrl + U 
Menu: Ny > Underviser 
Genvej: Alt + N + U

Oprettelse af underviser

Sådan gør du:

 1. Vælg Ny>Underviser, Genvej CTRL+U
 2. Ved oprettelse af underviser i DOFPro skal der indtastes fornavn og efternavn. Ved denne indtastning søger DOFPro automatisk i personkartoteket efter personer med samme fornavn og efternavn, og findes der nogle, vises disse i Automatch i bunden af skærmbilledet. 
  For at undgå at oprette samme person flere gange i DOFPro er det vigtigt at holde øje med Automatch!
 3. Findes personen, der skal oprettes som underviser, allerede i DOFPro som deltager, foreningsmedlem eller blot oprettet som person, vil DOFPro fremkomme med følgende, når der vælges fra Automatch:  - Vælges der Ja hentes data for denne person.
  - Vælges der Nej vil indtastning af data for ny underviser kunne fortsættes.
 4. Findes person, der skal oprettes som underviser allerede som underviser i DOFPro, fremkommer følgende ved valg i Automatch:  - Vælges der Ja vises data for underviseren, og der kan redigeres i disse.
  - Vælges der Nej vil indtastning af data for ny underviser kunne fortsættes. Såfremt der faktisk er tale om samme person bør man ikke oprette vedkommende igen.
 5. Udfyld nu relevante felter for underviseren. Hvis DOFPro skal bruges til løneksport SKAL følgende felter(udover navn og adresse) være udfyldt:
 • Fødselsdag/cpr. med alle 10 ciffer xxxxxx-xxxx
 • Flueben i Aktiv
 • Ansættelsestype(Er normaltTimelønnet, hvis det er alm. Underviser), forhåndsudfyldt
 • ATP type(Er normalt Efter timetal),  forhåndsudfyldt
 • Ferietype(Er normalt Feriegiro) , forhåndsudfyldt
 • Kontonummer
 • Tiltrådt(Obligatorisk)
 • Feriedagpenge(Er normalt Timer),  forhåndsudfyldt 
 • Skattekort(Obligatorisk)
 • Markeringsboksen Elektronisk lønseddel markeres, hvis underviser skal modtage lønseddel i e-Boks

    6. Når alt er udfyldt klikkes på Gem i funktionsrammen til højre

 

Tip: Da cpr-nummeret normalt vil være indtastet for undervisere, så kan det anbefales at indtaste dette for at begrænse antallet af personer i Automatch.

 

Rediger underviser

Sådan gør du:

 1. Når man står på underviser(Find > Underviser) ændres/tilføjes de felter man ønsker
 2. Klik på Gem i funktionsrammen til højre

 

Kopier underviser
Hvis du har adgang til flere skoler og samme underviser skal undervise på flere skoler, så kan du kopiere underviseren fra den skoler, som vedkommende er oprettet på til en anden skole.

 1. Når man står på underviser(Find > Underviser) klikkes på Kopier Underviser til højre i funktionsrammen
 2. Find skolen i feltet Skole og klik OK

 

Adgang til UnderviserNet 
UnderviserNet giver en underviser adgang til egne hold, data, mulighed for at udskrive deltagerlister, sende forslag til nye hold m.m. Hvis du vil vide mere om UnderviserNet, så findes der en vejledning i kapitel 10.5

Giv adgang til UnderviserNet: Sådan gør du:

 1. Find underviseren og åbn underviserfanebladet
 2. I funktionsrammen i højre side findes et område kaldet UnderviserNet. Klik på Giv adgang
 3. En email med adgangskode sendes til underviseren.
 4. Feltet "Har adgang til UnderviserNet" er nu afkrydset

Fjern adgang til UnderviserNet: Sådan gør du:

 1. Find underviseren og åbn underviserfanebladet
 2. I funktionsrammen i højre side findes et område kaldet UnderviserNet. Klik på Fjern adgang
 3. En email med adgangskode sendes til underviseren.
 4. Afkrydsningen i feltet "Har adgang til UnderviserNet" er nu fjernet.

Glemt adgangskode: Sådan gør du 
Hvis en underviser glemmer sin adgangskode kan vedkommende selv i login billedet til UnderviserNet bede om at få koden tilsendt via email.
Alternativt kan du i DOFPro genfremsende adgangskoden ved at fjerne adgangen til UnderviserNet og give adgang igen. 

Bemærk

 • En undervisers adgang til UnderviserNet er en personlig adgang, som ikke kan ses af andre end underviseren. Derfor ser skolen ikke mail med adgangskode, der sendes til underviseren
 • Har en underviser adgang til flere skoler, så vises der i UnderviserNet et faneblad for hver skole.

 

Felterne

 • Fornavn
  Obligatorisk. Anvendes af Automatch: Der søges efter personer med samme fornavn, når felter forlades.
 • Efternavn
  Obligatorisk. Anvendes af Automatch:Der søges efter personer med samme efternavn, når felter forlades.
 • Adresse
  Underviserens adresse
 • Postnr/By 
  Ved indtastning af postnummer autoudfyldes By. Der kan søges ved klik på knappen ...
 • Kommune 
  Kommunenummer og kommunenavn. Ved indtastning af postnummer autoudfyldes kommunenummer og kommunenavn, såfremt der er en entydig sammenhæng. Er der flere kommuner(numre) i det valgte postnummer vises en rød prik efter kommunenavn. Hold markøren over denne og de mulige kommunenumre vil blive vist.
 • Fødselsdag 
  Indtastes som ddmmåå
  Anvendes af Automatch: Der søges efter personer med samme fødselsdag/cpr-nummer, når feltet forlades.
 • Telefon privat
  Anvendes af Automatch: Der søges efter personer med samme private telefon, når feltet forlades.
 • Mobil
  Mobiltelefon
 • Email
  Underviserens email. Skal indtastes med korrekt syntaks. Eksempel mm@DOFPro.dk. Der vises rød prik, hvis indtastningen ikke er korrekt.
 • Primær kontakt
  Her angives hvilket telefonnummer, der skal bruges til at kontakte underviseren.
 • Aktiv
  Som standard er denne afkrydset. Er en underviser ikke længere tilknyttet skolen, kan afkrydsningen fjernes, og vedkommende vil ikke længere ses ved søgning på undervisere.
 • Adgang til UnderviserNet 
  Viser om en underviser har adgang til UnderviserNet
 • Bemærkning
  Tekstfelt til bemærkninger vedrørende underviseren. Feltet er tilgængeligt i søgeresultatet for Find underviser.
 • Kompetencer
  Mulighed for at angive underviserens kompetencer.
 • CV
  Her kan underviserens CV indtastes/indsættes