"DOFPro i dag" - dit kontrolpanel i DOFPro! 
Med "DOFPro i dag" får du forskellige typer af informationer, der skal hjælpe dig i det daglige arbejde. Det er opgaveorienterede informationer, hvor der kan være behov for at foretage sig noget aktivt, og det kan være andre typer af informationer, der giver dig et billede af situationen på skolen. Endelig har vi i funktionsrammen i højre side lagt nogle links til andre relevante typer af informationer.
Bemærk: De informationer, der er i DOFPro i dag, kan bruges til at gå direkte til opgaverne. Den information, der gives, er udformet som et link, der direkte åbner for den pågældende opgave.

 

Opgaver

Tilmeldinger

 • "X personer, hvor der skal tages stilling til, om de skal flettes". Ved at klikke her åbnes Persondubletter, med en lisninger af personer der kan være oprettet flere gange i DOFPro.
 • "X tilmeldinger er på venteliste til hold, hvor der er plads". Ved at klikke her åbnes "Find tilmeldinger" med en listning af de personer, der står på venteliste.


Mødegange

 • "X mødegange klar til løn som ikke har undervisere tilknyttet". Ved at klikke her åbnes Find mødegange med en listning af de pågældende mødegange.
 • "X mødegange på tilmeldingsklare hold, som ikke har lokale tilknyttet". Ved at klikke her åbnes Find mødegange med en listning af holdenes undervisningssteder. Er der heller ikke tilknyttet undervisningssteder er dette blankt.

Betalinger

 • "X girokort klar til udskrift". Ved at klikke her åbnes Find girokort med en listning af ikke-udskrevne girokort.
 • "X girokort er forfaldne". Ved at klikke her åbnes Find girokort med en listning af forfaldne girokort.
 • "X tilmeldinger med tilgodehavender, som ikke er håndteret". Ved at klikke her åbnes Tilgodehavendeliste med en listning af alle tilgodehavender.

Informationer


Mødegange

 • "X mødegange afvikles idag". Ved at klikke her åbnes "Find mødegange" grupperet på undervisningssteder.

Tilmeldinger

 • "X nye tilmeldinger via Internettet i dag". Ved at klikke her åbnes Find tilmeldinger med en listninge af dagens tilmeldinger fra Internettet.
 • "X nye tilmeldinger via DOFPro i dag". Ved at klikke her åbnes Find tilmeldinger med en listning af dagens tilmeldinger indtastet direkte i DOFPro.

Betalinger

 • "For kr x nye posteringer oprettet i dag". Ved at klikke her åbnes Find tilmeldinger med en listninger af dagens tilmeldte
 • "For kr x restancer betalt i dag". Ved at klikke har åbnes Kassekladde med en listning af alle transaktioner.

Hold 

 • "X tilmeldingsklare eller igangsatte hold, der er overtegnet". Ved at klikke her åbnes Find Hold, med en listning af tilmeldingsklare og igangsatte med deltagere på venteliste.
 • "X tilmeldingsklare og igangsatte hold, hvor min. antal tilmeldinger ikke opfyldt." Ved at klikke her åbnes Find hold med en listning af alle hold, hvor min. antal deltagere ikke er nået. Hold, hvor der ikke er angivet et min. bliver ikke vist.
 • "X igangsatte hold". Ved at klikke her åbnes Find hold med en listning af alle hold, der har status Igangsat. Bemærk at der afgrænses ikke på dato ved åbning, og ældre hold, der er afsluttede, men ikke har ændret status bliver også vist. Brug funktionen til vedligeholdelse af holdenes status - se her ændring af holdstatus.
 • "X tilmeldingsklare hold". Bemærk at der afgrænses ikke på dato ved åbning, og ældre hold, der f.eks. ikke er igangsatte, men ikke har ændret status bliver også vist. Brug funktionen til vedligeholdelse af holdenes status - se her ændring af holdstatus.

Nyheder 
DOFPro
Er der nyt om DOFPro bliver der informeret om dette i Nyheder. Det kan være nyhedsbreve, informationer vedrørende opdateringer, fejl eller blot gode idéer eller forslag.

Forbundet
Er der vigtige informationer fra landsorganisationen bliver der informeret om dette via denne del. Typisk vil det ske som link til landsorganisationens hjemmeside.  

 

Forbundets website og extranet
Du kan åbne dit forbunds website (Landsorganisationen) og Extranet i arbejdsfeltet i DOFPro - dvs som et faneblad.