I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen finder sted. Dette kan eksempelvis være et lokale på en folkeskole. Undervisningsstedet og lokalet kan oprettes i DOFPro inden man påbegynder en holdoprettelse.

Opret undervisningssted

Forudsætninger: 
Ingen 

Sådan gør du: 
Start med at oprette undervisningsstedet:

 1. Klik på Ny og Undervisningssted
 2. Indtast navnet på undervisningsstedet(hvis det røde udråbstegn ikke forsvinder ud for Navn når der skiftes til adresse feltet holdes musen over udråbstegnet og et tekst vil vise hvad der er galt)
 3. Indtast eventuelt adresse, postnummer og by
 4. Under Feriekalender kan man vælge om vil tilknytte en feriekalender til undervisningsstedet. Feriekalenderen skal være op rettet inden under Administration>Ferie og helligdagskalender
 5. Indsæt eventuelt en Kontaktperson og/eller en Pedel. Når man klikker i et af disse felter får man muligheden for at klikke på Opret ny person eller Find eksisterende
 6. Klik på Gem. Nu er undervisningsstedet oprettet og kan findes frem igen på Find>Undervisningssted

 

Opret lokale:

Forudsætninger:
Undervisningssted skal være oprettet

Sådan gør du:

 1. Klik på Ny og Lokale
 2. Indtast navnet på lokalet (hvis det røde udråbstegn ikke forsvinder ud for Lokalenavn når der skiftes til næste felt holdes musen over udråbstegnet og et tekst vil vise hvad der er galt)
 3. Indtast evt. en Timesats for lokalet
 4. Vælg et evt. Tilskud for lokalet. Lokaletilskud kan oprettes under Skole>Lokale tilskud
 5. Nu vælges hvilket Undervisningssted lokalet skal tilknyttes.
 6. Indtast en evt. Beskrivelse og evt. i Faciliteter
 7. Som standard er Aktiv og Fuld rådighed markeret. Hvis der ikke er markering i Aktiv kan lokalet ikke tilkyttes et hold. Hvis der kun er bestemte dage, perioder eller tidspunter lokalet er til rådighed kan denne markering fjernes og ved at klikke på Rådighed kan man her indsætte perioden, tidspunkt og ugedag hvor lokalet er til rådighed

 

Slet undervisningssted

Forudsætninger:
Undervisningssteder kan ikke slettes, hvis de er tilknyttede hold som er i brug. Endvidere er det ikke muligt at slette et undervisningssted, før tilknyttede lokaler er slettede.

Sådan gør du:

 1. Klik på Find og Undervisningssted
 2. Søg undervisningsstedet frem. Når undervisningsstedet er fremme vælges Slet til højre i funktionsrammen

 

Slet lokale

Forudsætninger:
Lokale kan ikke slettes, hvis det er tilknyttede hold som er i brug.

Sådan gør du:

 1. Klik på Find og Lokale
 2. Søg lokalet frem. Når lokalet er fremme vælges Slet til højre i funktionsrammen

 

Lokalestyring - dobbeltbooking

Under oprettelse af mødegange undersøger DOFPro om lokalet er booket til anden side. Hvis det er booket allerede vil der være et flueben i Dob. Booket. Se mere under oprettelse af mødegange.