Kom rigtig i gang med DOFPro og undgå at løbe ind problemer med manglende oplysninger for at kunne udføre en funktion. Nedenstående checkliste vil guide dig igennem de nødvendige områder af DOFPro, der skal tilpasses til skolen. Du finder yderligere oplysninger om de enkelte funktioner under Tilpas DOFPro til skolen eller ved at klikke på de pågældende links nedenfor.

Obligatoriske tilpasninger/oprettelser. 

1. Oprettelse af Tilskudsmodtagere

Der skal oprettes mindst én tilskudsmodtager til de aktiviteter, der hører under folkeoplysningsloven. Har skolen andre aktiviteter – f.eks. projekter eller kurser uden for folkeoplysningsloven skal der oprettes en tilskudsmodtager for hver af de aktiviteter, der skal holdes økonomisk adskilt. 


2. Oprettelse af Lønarter 
I DOFPro er der oprettet forskellige lønarter, som dækker mange af skolens behov. Eksempelvis DOF Timeløn, A-indkomst, som er den overenskomstmæssige aflønning af undervisere. Dette er en central lønart og det betyder at den opdateres/vedligeholdes af DOF, så den altid indeholder den korrekte sats. I nogle tilfælde vil satsen på lønarten, f.eks. 10 % Lederløn A-indkomst, være 0,00 og her skal angives en sats manuelt.
                   

3. Oprettelse af Holdtilrettelæggelsestyper 
De forskellige typer af tilrettelæggelse, der findes på skolen, skal oprettes i DOFPro. Nedenfor ses eksempler på de mest anvendte tilrettelæggelsestyper i folkeoplysningen. Tilskudsregler og eventuel anvendelse af deltagertimefaktor bestemmes indenfor nogle overordnede rammer af den enkelte kommune.  

Type

Tilskudsbrøk

Evt. deltagertimefaktor

Max. deltagertimer

Almen

1/3

1

 

Foredrag

1/3

3

150

Instrumental

5/7

3

 

Handicap

7/9

3,5

 

10%-debatarr.

1/1

(1)*

 

* Da deltagertimefaktor skal udfyldes, sættes den til 1

4. Oprettelse af Deltagertilskudstyper

Der skal altid oprettes en deltagertilskudstype (en deltagertype) kaldet Almen. Herudover oprettes de typer af deltagere, der tilmelder sig skolens aktiviteter, og for hvem der gælder særlige regler, eksempelvis: handicappede, pensionister, efterlønnere eller ledige. 

5. Oprettelse af Konti 
DOFPro indeholder ved start en række standardkonti, men for at kunne foretage tilmeldinger er det nødvendigt med oprettelse af mindst en konto for deltagerbetaling. 

Andre indstillinger afhængig af skolens ønsker og behov

 • Feriekalender 
  Læg ferier og helligdage ind i DOFPro, så du ikke kommer til at placere kurser eller foredrag på dissse dage. 
 • Indbetalingskort(FIK) - Skoleindstillinger
  FI kreditornummer, valg af indbetalingskort(FIK) kortart, ændring af betalingsfrist og eventuelle valg af printere skal være foretaget før udskrift af indbetalingskort kan finde sted.
  FI kreditornummer og betalingsfrist indtastes her, (klik på fanebladet Indbetalingskort)
 • Lektionslængde – Skoleindstillinger 
  Ved oprettelse af mødegange bliver start og sluttidspunkt beregnet ud fra lektionslængden. Denne fastlægges under Skoleindstillinger.  (klik på fanebladet Indstillinger)