DOFPro indeholder en lang række genveje, som dels gør det muligt at begrænse brugen af mus og dels giver mulighed for at effektivisere det daglige arbejde.

Generelle genveje 

Navigere 
 Gem   Ctrl + S  
 Luk faneblad  Ctrl + L   Lukker det faneblad, der er aktivt
 Hjælp  F1  Åbner hjælp på det aktuelle  
 Aktivere menulinje  Alt  "Ny" bliver aktiveret
 Næste felt  Tab  
 Forrige felt  Shift + Tab   
 Skift mellem 
 faneblade 
Ctrl + Tab   
Ny 
 Tilmelding Ctrl + T   
 Hold Ctrl + H  
 Underviser Ctrl + U   
 Person Ctrl + P  
 Lokale Ctrl + O   
 Undervisningssted Alt + S + U   
 Brev Ctrl + B   Brug Quickfind til at finde modtager(e)
 Katalog Alt + S + K   
 Foreningsmedlem Alt + F   
 Find
 Quickfind   Shift + Ctrl + Q   
 Find tilmelding  Shift + Ctrl + T  
 Find hold  Shift + Ctrl + H  
 Find underviser  Shift + Ctrl + U  
 Find person   Shift + Ctrl + P  
 Find lokale  Shift + Ctrl + O  
 Find foreningsmedlem  Shift + Ctrl + F  
 Find indbetalingskort   Shift + Ctrl + G  
 Find holdliste  Shift + Ctrl + L  
 Find organisation/firma  Alt + N + G  
 Find mødegange  Shift + Ctrl + M  
 Find holdforslag  Shift + Ctrl + W  
 Find periodetal  Shift + Ctrl + E  
 Find kørsel  Shift + Ctrl + Z  
 Find restance  Shift + Ctrl + R    
 Find tilgodehavende  Shift + Ctrl + I  
 Find udestådende  Shift + Ctrl + S  
 Find kassekladde  Shift + Ctrl + K  
 Find betaling  Shift + Ctrl + B   

Genveje i udvalgte funktioner/faneblade

Tilmelding 
 Gå til Automatch  Ctrl + Enter  
 Vælg person i Automatch  Enter   
 Find postnummer  Ctrl + Enter

 Markør skal være placeret i 
 postnummerfeltet

 Find kommune  Ctrl + Enter  Markør skal være placeret i 
 kommunenummerfeltet 
 Tilmeld og gå til betaling  Ctrl + S  
 Tilmeld og gå til betaling  Shift + Ctrl + 1  = Ctrl + S
 Tilmeld og nyt hold  Shift + Ctrl + 2  Tilmeld en deltager til flere hold og 
foretag samlet betaling  
 Tilmeld og ny deltager  Shift + Ctrl + 3  Tilmeld flere deltager til samme hold
og foretag samlet betaling 
 Vis deltager  Shift + Ctrl + 6  
 Vis hold   Shift + Ctrl + 7  
 Hold 
 Priser Alt + P   
 Underviser Alt + R   
 Lokale Alt + L   
 Tilmeldinger Alt + G   
 Mødegange Alt + M   
     
     
     

F3 - Genvej til et hold (Vis hold)

Hvis du kender holdnummeret på et hold, du vil åbne, så er der i DOFO lavet en genvej, så 
du ikke behøver at foretage en søgning. Ved at trykke på funktionstasten F3, så bliver markøren
placeret i holdnummerfeltet i genvejsmenulinjen. Her indtaster du holdnummeret og trykker 
Enter, hvorved holdet åbnes i nyt faneblad.

  

Datoindtastning

Indtastning af datoer og klokkeslet skal sker typisk mange gange i løbet af en arbejdsdag. 
Spar tid her ved at gøre det så enkelt som muligt. Bruger du musen og den indbyggede kalender, 
så kan du måske spare lidt tid ved nedenstående genveje.

Tast dato og tryk på TAB 

Resultat   Bemærkning
 010708  01-07-2008  
 01-07  01-07-2008  Datoen efterfølges af det aktuelle årTast tidspunkt og tryk på TAB

Resultat 
1915 19:15          
   


Genveje i kalendere 

Standardåbning - dags dato er valgt.
Klik på < eller > for at gå en måned
frem eller tilbage
 Klik på årstal for at skifte år  Klik på måned for at vælge måned
     


Navigation  

 

Nyt katalog

Ved højreklik med mus på "Kataloger"
vises genvej til et nyt katalog. 

 

Tilføj kategori/rediger katalog
Ved højreklik med mus på et allerede 
oprettet katalog vise genveje til oprettelse 
af en ny kategori i det pågældende 
katalog eller redigering af katalog.
  Tilføj hold eller kategori/rediger kategori 
Ved højreklik på en allerede oprettet 
kategori vise genveje til tilføjelse af en ny 
kategori og tilføjelse af hold til en oprettet
kategori eller redigering af den oprettede 
kategori.
 

Ny tilmelding/vis hold 
Ved højreklik på et oprettet hold vises 
genveje til holdet (dvs mulighed for at 
redigere holdet) samt en genvej til ny 
tilmelding.

Farverne på holdikonet viser tilmeldingsstatus:
Rød: Ikke flere pladser/under oprettelse

Gul:  Få ledige pladser

Grøn: Ledige pladser

Bemærk: Dobbeltklikker du på et oprettet
hold i Navigation, så åbnes tilmeldings- 
vinduet for dette hold.


Seneste aktiviteter

 

Ny tilmelding/vis hold
Ved højreklik på et hold i "Seneste 
aktiviteter" vises genvej til holdet (dvs 
mulighed for at se/redigere holdet) samt
en genvej til ny tilmelding.
  Vis deltager
Dobbeltklik på en deltager åbner ved-kommende i nyt faneblad
 

Vis underviser

Dobbeltklik på en underviser åbner ved-
kommende i nyt faneblad

 


Genveje i Lister/grid 

 

Ved søgninger i DOF-Pro, hvor der er et søgeresultat i en liste (grid), da aktiveres søgningen ved Enter.

Slip musen!
Mange brugere anvender musen, når de skal vælge et af resultaterne i en søgning. Men brug i stedet piletasterne til at gå til det ønskede og tryk Skift + Enter for at gå til det ønskede.   

Genvejsark 

Der er udarbejdet et oversigtark med de mest anvendte genveje.
Det findes i PDF-format og som MS-Word-dokument. Sidstnævnte kan anvendes, hvis du 
ønsker at redigere i arket og eventuelt tilføje andre genveje.

Genvejsark i MS-Word-format

Genvejsark i PDF-format