DOFPro arbejdspladsen er opbygget med henblik på at gøre det daglige arbejde så let som muligt og give brugeren let adgang til relevante funktioner  

Menulinje
I DOFPro er der, som i andre Windowsprogrammer mulighed for at 
vælge mellem funktioner via menulinjen. Menulinjen aktiveres som i alle andre Windows-programmer med Alt-tasten  

Genvejstaster

En række af de mest anvendte funktioner kan aktiveres via genvejsknapper lige under menulinjen eller via tastekombinationer. Der findes et oversigtsark over de mest anvendte genvejstaster, som kan hentes på her:

Genvejsark i Word-format

Genvejsark i PDF-format

Arbejdsområdet

De opgaver og funktioner, der arbejdes med er placeret centralt i skærmbilledet. Det er muligt at have flere funktioner åbne på samme tid.

Skolefaneblade

Er der fælles administration af flere skoler kan der i venstre side vises et panel med de skoler, der administreres. 

Med et klik på en af skolerne i panelet vises denne i arbejdsområdet og med tilhørende navigation, historik og relaterede funktioner i højre side for den funktion, der sidst blev arbejdet med. Dette gør det eksempelvis nemt at forlade oprettelse af et hold på en skole for at foretage en tilmelding i en anden skole.

Et klik på panelet og tilmelding kan udføres. Efter tilmeldingen er foretaget klikkes igen i panelet og arbejdet med holdoprettelse kan fortsættes. 

Husk: Når titlen på et faneblad er markeret, så kan man skifte mellem dette og øvrige faneblade med Ctrl + TAB

Navigation og Aktiviteter - venstre side 

Til venstre for arbejdsområdet er der mulighed for at åbne to vinduer, der indeholder funktioner, der skal lette arbejdet i DOFPro.

Navigation omfatter hold tilknyttet kataloger og Aktiviteter viser de seneste hold, deltager og undervisere, der har været åbnet. 

 

Navigation anvendes i forbindelse med Kataloger, hvor oprettede kataloger og deres indhold kan åbnes og anvendes til at finde frem til hold.

I eksemplet er der åbnet et efterårskatalog (program), hvor der under edb findes et enkelt hold. 
Dobbeltklikkes der på holdet åbnes dette med holdoplysninger i arbejdsområdet

Aktiviteter indeholder de seneste hold, deltagere og undervisere, der har været åbne på en skole. 
Ved at dobbeltklikke på et hold, en deltager eller en lærer åbnes dette/denne i arbejdsområdet.

Indholdet på navigation styres via katalog. 
For aktiviteter vises de seneste 10 aktiviteter for hver kategori.

Relaterede funktioner/udskrifter - Højre side

På højre side findes de funktioner, der er knyttet til det centrale arbejdsområde – herunder de forskellige udskriftsmuligheder.